چسب پایه کد 1426 آلترنا کانوکس محدب کلوپلاست (14263 )

چسب پایه کد 14263 آلترنا کانوکس محدب کلوپلاست چسب استومی 14263 محدب محدب قابل برش
تولید کننده: کلوپلاست
68,500 تومان

چسب پایه کد 14263 آلترنا کانوکس محدب کلوپلاست

جهت اتصال راحت کیسه های استومی کلوپلاست، کیسه های یورستومی کلوپلاست، کیسه های ایلئوستومی کلوپلاست می باشد. این مدل چسب پایه چسب گی آلترنا دارد که چسبندگی ملایمی را ایجاد می کند. و تحدب.کمتری نسبت به چسب پایه 1428دارد و تورفتگی کمتری نسبته به کد 4676 دارد